Popis disciplín

Systém hodnocení: Disciplíny se budou hodnotit na čas, za odchylky od správného provedení cviku budou připsány trestné body,

které se přemění na trestné vteřiny navíc. Vítězí ten, kdo bude mít nejmenší čas.

 

Popis jednotlivých cviků:

  •    Plazení psa a psovoda

- pes a psovod se plazí vedle sebe do vzdálenosti 10 m

- je povoleno pomáhat psovi přiloženou rukou na zádech

  • Prolezení tunelem

- psovod se psem (v libovolném pořadí) se vydávají společně tunelem vpřed

- prolézá se tunelem látkovým, jehož vrchní část je spadená dolů

- pes bude připnut na krátkém vodítku

  • Převoz psa v zahradních kolečkách

- psovod naloží psa do zahradních koleček (budou vypodložena karimatkou) a pokusí se

ujet vzdálenost 5 m

- pejsek může v průběhu vyskočit, psovod jej opět může naložit na místě, kde vyskočil

z koleček

  • Poslušnost

- psovod provádí cviky poslušnosti souběžně se psem

- povely SEDNI, LEHNI, VSTAŇ, budou předvedeny na místě u stanoviště

  • Přivolání za ztížených podmínek

-  jedná se o přivolání psa od figuranta , který bude psa lákat na jídlo

- pes bude od psovoda vzdálen na 15 m

  • Chytání piškotů

- psovod hodí postupně psovi 5 piškotů, pejsek je musí chytit a sníst

- psovod je ve vzdálenosti 1 m před psem

  • Ke psu

- pejsek bude odložen do sedu, psovod odchází od psa na 10 m, kde si nasadí pytel na nohy a skákáním v pytli se vrací se zpět před psa

  • Střelba ze vzduchovky

- na cíl, pes odložen vedle psovoda, bude se střílet 5 pokusů, vzdálenost 15 m

  • Slalom s vajíčkem

- psovod povede psa na vodítku v jedné ruce, ve druhé ruce bude mít vajíčko na lžíci, které musí přenést na druhou stranu vcelku

- projde slalomem vytyčenou dráhu (cca 15 m)

- každý bude mít 3 pokusy

  • Chůze pozpátku

- psovod se psem u nohy absolvuje chůzi pozpátku na vzdálenost 10m