Info o členství

Teprve až po druhé nebo třetí návštěvě, až zjistíte, zda je pro Vás styl výcviku vyhovující, podepíšete přihlášku (je k dipozici přímo na cvičáku a nebo zde na webu -   zko406-sumperk.webnode.cz/info-o-clenstvi/prihlaska-ke-stazeni/)  a zaplatíte poplatek. 

 

Poplatky

Ročně se platí poplatek 500 Kč do ZKO406  + 150 Kč do ČKS (Českého kynologického svazu), jehož jsme členem. Při první platbě do ČKS se hradí 160 Kč (10 Kč za vystavení průkazky).

 

Brigády

Členstvím v ZKO406 vzniká povinnost odpracovat 24 brigádnických hodin za rok. V rámci těchto brigád se věnujeme úpravám terénu na cvičáku.

Noví členové odpracují hodiny pouze od data podání přihlášky, a to v počtu 2 hodiny/měsíc.